Description

qasjet e përgjithshme metodologjike që lehtësojnë integrimin e një dimensioni gjinor në politika dhe programe

Additional notes and information

Metodat për qendërsimin gjinor përdorin mjete të ndryshme në një mënyrë strategjike, propozojnë sisteme koherente për qendërsimin gjinor dhe mund të kombinohen së bashku për të mbledhur informacion, për të rritur njohuritë dhe për të formuar programe shumë të ndryshme.