Description

organisme mandatate să promoveze egalitatea de gen și să sprijine integrarea egalității de gen în politicile generale din toate domeniile, care constau, în general, într-un organism guvernamental central, completat cu o structură coordonatoare interministerială de integrare a genului și persoane de contact sau puncte focale responsabile pentru integrarea dimensiunii de gen în ministere

Additional notes and information

Aceste caracteristici pot fi cromozomiale, hormonale și/sau anatomice și pot apărea în diferite grade. Multe dintre caracteristicile sexuale sunt detectate imediat la naștere sau chiar înainte. Uneori aceste aspecte apar abia în etape ulterioare în viață, de multe ori la pubertate. Deși majoritatea persoanelor intersexuale sunt sănătoase, o mică parte dintre ele pot avea afecțiuni medicale care pot fi fatale dacă nu sunt tratate prompt.