Description

mekanismer som fremmer ligestilling mellem kønnene og understøtter kønsmainstreamingen i overordnede politikker på alle områder, og som normalt er den centrale regering, suppleret med en tværministeriel, koordinerende ligestillingsstruktur og kontaktpersoner eller kontaktpunkter med ansvar for integrering af kønsaspektet i ministerierne

Additional notes and information

Den overordnede struktur kan omfatte organer på forskellige styringsniveauer - nationale, regionale og lokale - og andre statslige institutioner ud over regeringer, især på parlamentarisk niveau, samt uafhængige agenturer og andre organer, såsom ligestillingsorganer og/eller ombudspersoner, som enten kan have specifikt ansvar for ligestilling eller af mere generel karakter med kompetence til at modtage og analysere klager vedrørende forskelsbehandling på grundlag af køn.