Description

organi, pooblaščeni za spodbujanje enakosti spolov in podporo integraciji načela enakosti spolov v splošne politike na vseh področjih, ki so navadno sestavljeni iz osrednjega vladnega organa, ki ga dopolnjujejo medresorska koordinacijska struktura za integracijo načela enakosti spolov in kontaktne osebe ali informacijske točke, odgovorne za integracijo načela enakosti spolov na ministrstvih

Additional notes and information

Celotna struktura lahko vključuje organe na različnih ravneh upravljanja – nacionalni, regionalni in lokalni – in druge državne institucije zunaj vlad, zlasti na parlamentarni ravni, ter neodvisne agencije in druge organe, kot so organi za enakost spolov in/ali varuhi človekovih pravic, ki so lahko bodisi posebej pristojni za enakost spolov ali bolj splošne narave s pristojnostjo za sprejemanje in analiziranje pritožb, ki se nanašajo na diskriminacijo na podlagi spola.