Description

Elimet, joiden tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tukea sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista yleiseen politiikkaan kaikilla aloilla, ja jotka tavallisesti muodostuvat keskushallituksen elimestä täydennettynä ministeriöiden välisellä koordinoivalla sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista käsittelevällä rakenteella ja yhteyshenkilöillä tai yhteyspisteellä, jotka vastaavat ministeriöissä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta

Additional notes and information

Yleinen rakenne voi sisältää elimiä hallinnon eri tasoilla, valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella, ja hallitusten ohella muita valtion laitoksia, erityisesti parlamentaarisella tasolla, sekä riippumattomia virastoja ja muita elimiä, kuten sukupuolten tasa-arvosta vastaavia elimiä ja/tai oikeusasiamiehiä, jotka voivat olla joko erityisesti keskittyneitä sukupuolten tasa-arvoon tai yleisempiä ja joilla on valtuudet ottaa vastaan ja analysoida valituksia biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä.