Description

iestādes potenciāls izpildīt tās apņemšanās saistībā ar dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanu un spēja identificēt un atrisināt ar īstenošanu saistītas problēmas

Additional notes and information

Šādas spējas ietver tādu funkcionālu nosacījumu kopumu, ar kuriem var izstrādāt un ieviest programmas ar labākiem rezultātiem.