Description

Laitoksen mahdollisuudet täyttää sitoumuksensa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen ja kyky määrittää ja ratkaista täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat

Additional notes and information

Kyseiset valmiudet koskevat toiminnallisia ehtoja, joiden avulla voidaan laatia ja panna täytäntöön tehokkaampia ohjelmia.