Description

institucijos gebėjimas vykdyti su lyčių aspekto integravimu susijusius įsipareigojimus ir nustatyti bei spręsti su įgyvendinimu susijusias problemas

Additional notes and information

Toks gebėjimas yra susijęs su tam tikromis funkcinėmis sąlygomis, kurios leidžia parengti ir įgyvendinti geriau veikiančias programas.