Description

asutuse potentsiaal viia ellu soolõime strateegiat ning tuvastada rakendamisega seotud probleeme ja neid lahendada

Additional notes and information

Selline suutlikkus hõlmab teatud tingimusi, mis võimaldavad paremini töötavate programmide edasiarendamist ja rakendamist.