Description

en institutions potential att genomföra sina åtaganden rörande jämställdhetsintegrering och förmågan att idefifiera och lösa implementeringsproblem

Additional notes and information

Sådan kapacitet innefattar en uppsättning funktionella förutsättningar som gör det möjligt att utveckla och genomföra program med bättre resultat.