Description

Poliitikameetmed, mis pole suunatud ei naistele ega meestele, ja mõjutavad eeldatavalt mõlemat sugu võrdselt

Additional notes and information

Selline poliitikameede võib aga hoopis olemasolevat soolist ebavõrdsust alal hoida või mõjutada erinevalt naisi ja mehi, eriti ebasoodsamas olukorras rühmi. Sooneutraalsed poliitikameetmed ei edenda tegelikku soolist võrdõiguslikkust ja nende kohta kasutatakse sageli ka sõna „soopime“.