Description

politikë që nuk synon specifikisht as gratë dhe as burrat dhe supozohet se prek të dy gjinitë në mënyrë të barabartë

Additional notes and information

Sidoqoftë, një politikë e tillë në të vërtetë mund të ruajë pabarazitë ekzistuese gjinore ose madje të rezultojë në një ndikim diferencial mbi gratë dhe burrat, në veçanti gratë dhe burrat nga grupet në disavantazh. Politikat neutrale gjinore nuk promovojnë barazi thelbësore gjinore dhe gjithashtu referohen si 'të verbëra nga aspekti gjinor'.