Description

Политики, които не са специално насочени нито към жените, нито към мъжете и се счита, че засягат еднакво и двата пола.

Additional notes and information

Такива политики, обаче, е възможно всъщност да запазват съществуващите неравенства по отношение на половете или дори да доведат до различно въздействие върху жените и мъжете, по-специално жените и мъжете от групи в неравностойно положение. Неутралните по признак пол политики не насърчават реално равенство между половете и се наричат също „нечувствителни към пола“.