Description

politike, ki niso posebej usmerjene ne na ženske ne na moške in za katere se predpostavlja, da vplivajo na oba spola enako

Additional notes and information

Vendar lahko take politike dejansko ohranjajo obstoječe spolne neenakosti ali celo pristransko učinkujejo na ženske in moške, zlasti na ženske in moške iz prikrajšanih skupin. Spolno nevtralne politike ne spodbujajo dejanske enakosti spolov in pogosto veljajo za "spolno slepe".