Description

bet kokie asmenų diskriminacijos dėl biologinės lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos, tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar kitų bruožų deriniai ir diskriminacija, kurią patiria tie, kas turi arba manoma, kad turti, šiuos bruožus

Additional notes and information

Terminas „daugialypė diskriminacija“ vartojamas kaip visa apimanti, neutrali sąvoka, apibrėžianti visus atvejus, kai diskriminuojama dėl kelių pagrindų. Ji gali pasireikšti dviem būdais. Pirma, kaip „pridėtinė diskriminacija“, kai diskriminuojama dėl kelių pagrindų, kuriuos galima išskirti kaip atskirus. Antra, kaip „sąryšinė diskriminacija“, kai du arba daugiau pagrindų sąveikuja tokiu būdu, kad jų neįmanoma atsieti. Tam tikroms nepalankioje padėtyje esančių asmenų grupėms priskiriamos moterys, susiduria su didesne rizika patirti nevienodą vertinimą dėl to, kad turi derinį ypatumų, galinčių lemti diskriminaciją, tad daugialypę diskriminaciją jos patiria kitaip arba skirtingu lygiu nei toms pačioms grupėms priklausantys vyrai (pvz., romų tautybės moterų sterilizavimas be jų sutikimo).