Description

participarea deplină și egală a femeilor în viața politică, civilă, economică, socială și culturală la nivel național, regional și internațional și eradicarea tuturor formelor de discriminare pe criterii de sex sunt obiective prioritare ale comunității internaționale

Additional notes and information

drepturile omului pentru femei și fete fac parte inalienabilă, integrală și indivizibilă din drepturile universale ale omului.