Description

il-parteċipazzjoni sħiħa u ugwali tan-nisa fil-ħajja politika, ċivili, ekonomika, soċjali u kulturali fil-livelli nazzjonali, reġjonali u internazzjonali, u l-qerda ta’ kull forma ta’ diskriminazzjoni abbażi tas-sess huma objettivi prijoritarji tal-komunità internazzjonali

Additional notes and information

Id-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u tal-bniet huma parti inaljenabbli, integrali u indiviżibbli tad-drittijiet universali tal-bniedem.