Description

Naiste täielik ja võrdne osalemine poliitikas, kodanikuühiskonnas, majanduses, sotsiaalses ja kultuurielus riiklikul, regionaalsel ja rahvusvahelisel tasandil ning kõikide soolise diskrimineerimise vormide kaotamine on rahvusvahelise kogukonna esmatähtsad eesmärgid

Additional notes and information

Naiste ja tüdrukute inimõigused moodustavad võõrandamatu, tervikliku ja jagamatu osa inimõigustest.