Description

Naisten täysimääräinen ja yhdenvertainen osallistuminen politiikkaan, kansalaisyhteiskuntaan, talouteen ja sosiaali- ja kulttuurielämään kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla ja kaiken sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistaminen ovat kansainvälisen yhteisön ensisijaisia tavoitteita

Additional notes and information

Naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet ovat luovuttamaton, kokonainen ja jakamaton osa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia.