Description

kvinders fulde og lige deltagelse i det politiske, civile, økonomiske, sociale og kulturelle liv på nationalt, regionalt og internationalt plan, samt udryddelse af alle former for kønsbaseret forskelsbehandling, udgør prioriterede målsætninger for det internationale samfund

Additional notes and information

Kvinders og pigers menneskerettigheder er en umistelig, integreret og uadskillelig del af universelle menneskerettigheder.