Description

Is iad cuspóirí tosaíochta an phobail idirnáisiúnta rannpháirtíocht iomlán agus chomhionann na mban sa saol polaitiúil, sibhialta, eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha, ag na leibhéil náisiúnta, réigiúnacha agus idirnáisiúnta, agus deireadh a chur le gach cineál idirdhealaithe ar bhonn gnéis.

Additional notes and information

Tá cearta an duine do mhná agus do chailíní mar chuid dhosháraithe, dhílis agus dhoroinnte de chearta uile-choiteanna an duine.