Description

volledige en gelijkwaardige deelname van vrouwen aan het politieke, burgerlijke, economische, maatschappelijke en culturele leven, op nationaal, regionaal en internationaal niveau, en de uitroeiing van alle vormen van discriminatie op grond van geslacht, zijn prioritaire doelstellingen van de internationale gemeenschap

Additional notes and information

De mensenrechten van vrouwen en meisjes zijn een onvervreemdbaar, integraal en ondeelbaar onderdeel van de universele rechten van de mens.