Description

stav, kdy nedochází k přímé ani nepřímé diskriminaci na základě pohlaví a genderu a ženy nejsou vystaveny méně příznivému zacházení, například z důvodu těhotenství či mateřství

Additional notes and information

Výhodnější podmínky týkající se ochrany žen v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím a pozitivní opatření, jejichž cílem je dosáhnout skutečné genderové rovnosti, nejsou v rozporu se zásadou rovného zacházení.