Description

situācija, kad nav tiešas vai netiešas diskriminācijas dzimuma un dzimtes dēļ, tostarp nelabvēlīgākas attieksmes pret sievietēm, kam par iemeslu ir, piemēram, grūtniecība vai maternitāte

Additional notes and information

Labvēlīgāki nosacījumi, kuru mērķis ir sieviešu aizsardzība grūtniecības un maternitātes laikā, un pozitīvi pasākumi, kuru mērķis ir panākt substantīvu dzimumu līdztiesību, nav pretrunā ar vienlīdzīgas attieksmes principu.