Description

stanje brez neposredne in posredne diskriminacije na podlagi spola, vključno z manj ugodnim obravnavanjem žensk, na primer zaradi nosečnosti in materinstva

Additional notes and information

Ugodnejše določbe glede zaščite žensk, kar zadeva nosečnost in materinstvo, in pozitivni ukrepi, katerih cilj je doseči dejansko enakost spolov, niso v nasprotju z načelom enake obravnave.