Description

stav bez akejkoľvek priamej alebo nepriamej diskriminácie na základe pohlavia a rodu vrátane menej priaznivého zaobchádzania so ženami napríklad z dôvodu tehotenstva a materstva

Additional notes and information

Priaznivejšie ustanovenia týkajúce sa ochrany žien, pokiaľ ide o tehotenstvo a materstvo, a pozitívne opatrenia, ktorých cieľom je dosiahnutie skutočnej rodovej rovnosti, nie sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania.