Description

stat tal-ebda diskriminazzjoni diretta jew indiretta abbażi tas-sess u l-ġeneru, inkluż trattament inqas favorevoli lejn nisa minħaba raġunijiet, pereżempju ta’ tqala u maternità

Additional notes and information

Dispożizzjonijiet aktar favorevoli dwar il-protezzjoni tan-nisa fir-rigward tat-tqala u l-maternità, flimkien ma' miżuri pożittivi li jimmiraw li jiksbu ugwaljanza sostantiva bejn is-sessi, ma jmorrux kontra l-prinċipju tat-trattament indaqs.