Description

fravær af kønsbetingede forhindringer for deltagelse i det økonomiske, politiske og sociale liv

Additional notes and information

Sådanne hindringer er ofte indirekte og vanskelige at få øje på, og de forårsages og opretholdes af strukturelle forhold og sociale forestillinger, som har vist sig særligt svære at ændre. Lige muligheder, som er et af flere ligestillingsmål, bygger på det rationale, at det er nødvendigt med en lang række strategier, tiltag og foranstaltninger for at komme dybt forankrede og vedvarende uligheder til livs.