Description

absencia prekážok v oblasti hospodárskej, politickej a sociálnej účasti na základe pohlavia a rodu

Additional notes and information

Takéto prekážky sú často nepriame, ťažko rozpoznateľné a sú spôsobené a udržiavané štrukturálnymi javmi a sociálnymi reprezentáciami, ktoré sa ukázali ako obzvlášť odolné voči zmene. Rovnaké príležitosti ako jeden cieľ zo súboru cieľov rodovej rovnosti sú založené na princípe, že na odstránenie hlboko zakorenených a pretrvávajúcich nerovností je potrebná celá škála stratégií, krokov a opatrení.