Description

kai nėra su biologine ir socialine lytimi susijusių kliūčių ekonominiam, politiniam ir socialiniam dalyvavimui

Additional notes and information

Tokios kliūtys dažnai būna netiesioginės, sunkiai įžvelgiamos, sukeltos ir palaikomos struktūrinių, pokyčiams ypač atsparių reiškinių ir socialinių nuostatų. Lygios galimybės, kaip vienas iš lyčių lygybės tikslų, remiasi argumentu, kad siekiant pašalintį įsisenėjusias ir gajas nelygybes būtinos įvairios strategijos, veiksmai ir priemonės.