Description

Липсата на пречки въз основа на пола за участие в икономическия, политическия и обществения живот.

Additional notes and information

Такива пречки често са косвени, трудни за разпознаване, породени и поддържани от структурни явления и социални представи, които са доказано устойчиви на промяна. Равните възможности като един аспект от целите в областта на равенството между половете се основават на обосновката, че е необходим цял набор от стратегии, действия и мерки за преодоляване на дълбоко вкоренените и устойчиви неравенства.