Description

Овај концепт указује на непостојање препрека у економској, политичкој и друштвеној партиципацији на основу пола и рода. Видети такође: родна равноправност

Additional notes and information

Такве препреке су често индиректне, тешко их је уочити, узроковане и одржаване кроз структуралне феномене и друштвене репрезентације које су се показале посебно отпорним на промене. Једнаке могућности, као један од циљева родне равноправности, заснивају се на образложењу да је потребан читав низ стратегија, акција и мера да би се отклониле дубоко укорењене и трајне неједнакости.