Description

Жене идентификују стратешке родне интересе као резултат свог подређеног социјалног статуса и имају тенденцију да оспоравају родне поделе рада, моћи и контроле и традиционално дефинисане норме и улоге. Стратешки родни интереси се разликују у зависности од одређеног контекста и могу укључивати питања као што су законска права, насиље у породици, једнаке плате и контрола жена над својим телима.