Description

interesy zdefiniowane przez kobiety będące rezultatem ich podporządkowanego statusu społecznego; interesy te często podważają podziały pracy, władzy i kontroli ze względu na płeć oraz tradycyjnie określone normy i role. Strategiczne interesy płci różnią się w zależności od określonych kontekstów i mogą obejmować takie kwestie jak prawa, przemoc domową, równe wynagrodzenie czy kontrola kobiet nad swoim ciałem