Description

rovnost práv, povinností a příležitostí pro ženy a muže a pro dívky a chlapce

Additional notes and information

Rovnost neznamená, že ženy budou stejné jako muži, ale že práva, povinnosti a příležitosti pro ženy a pro muže nebudou záviset na tom, zda se dotčená osoba narodila jako žena, či jako muž. Rovnost žen a mužů znamená, že jsou zohledněny zájmy, potřeby a priority jak žen, tak mužů, což se projevuje uznáním rozmanitosti různých skupin žen a mužů. Rovnost žen a mužů není jen záležitostí žen. Měla by se dotýkat nejen žen, ale i mužů, kteří by se na ní měli plně podílet. Rovnost žen a mužů je vnímána jako otázka lidských práv, ale také jako nezbytná podmínka a ukazatel demokracie a udržitelného rozvoje zaměřeného na lidské potřeby.