Description

Родна равноправност односи се на једнака права, одговорности и могућности жена и мушкараца и девојчица и дечака. Видети такође: једнакост полова

Additional notes and information

Једнакост не значи да ће жене и мушкарци постати исти, већ да женска и мушка права, одговорности и могућности неће зависити од тога да ли су рођене као жене или мушкарци. Равноправност полова подразумева да се узимају у обзир интереси, потребе и приоритети жена и мушкараца, препознајући притом различитост различитих група жена и мушкараца. Равноправност полова није само питање равноправности жена, али треба да се бави мушкарцима као и женама и да их у потпуности ангажује. Једнакост жена и мушкараца види се и као питање људских права и као предуслов и показатељ одрживог развоја усмереног на људе и демократије.