Description

lige rettigheder, forpligtelser og muligheder for kvinder og mænd og piger og drenge

Additional notes and information

Ligestilling betyder ikke, at kvinder og mænd bliver ens, men at kvinders og mænds rettigheder, ansvar og muligheder ikke afhænger af, om de er født som kvinder eller mænd. Ligestilling mellem kønnene indebærer, at både kvinders og mænds interesser, behov og prioriteter tages i betragtning, hvorved man anerkender den diversitet, der kendetegner forskellige grupper af kvinder og mænd. Ligestilling mellem kønnene er ikke et kvindespørgsmål, men bør vedrøre og fuldt ud involvere både mænd og kvinder. Ligestilling mellem kvinder og mænd anses både for at være et spørgsmål om menneskerettigheder og for at være en forudsætning for og indikator for en bæredygtig, befolkningscentreret udvikling og demokrati.