Description

Naiste ja meeste ning tüdrukute ja poiste võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus

Additional notes and information

Võrdõiguslikkus ei tähenda, et naised ja mehed muutuvad samasuguseks, vaid et naiste ja meeste õigused, kohustused ja võimalused ei olene sellest, kas nad on sündinud naise või mehena. Sooline võrdõiguslikkus eeldab, et nii naiste kui ka meeste huvide, vajaduste ja prioriteetidega arvestatakse ning seega tunnustatakse naiste ja meeste eri rühmade mitmekesisust. Sooline võrdõiguslikkus pole naiste teema, vaid puudutab samavõrd ka mehi. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on inimõiguste küsimus ja jätkusuutliku inimesekeskse arengu ja demokraatia eeldus ja indikaator.