Description

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen menetelmä, jossa yhdistetään sukupuolten tasa-arvoa koskevat näkökohdat arviointitavoitteisiin sekä arviointimenetelmiin, -lähestymistapoihin ja niiden käyttöön

Additional notes and information

Sukupuolisensitiivistä seurantaa ja arviointia käytetään paljastamaan, käsitelläänkö ohjelmassa naisten ja miesten eri painopistealoja ja tarpeita, arvioimaan, onko sillä vaikutusta sukupuolten välisiin suhteisiin, ja määrittämään sukupuolinäkökohdat, jotka on otettava mukaan seuranta- ja arviointijärjestelmiin. Yksiselitteisten sukupuolten tasa-arvoa koskevien tavoitteiden ja indikaattorien sisällyttäminen suunnitteluvaiheessa vahvistaa myös vastuuvelvollisuutta sukupuolten tasa-arvoa koskevissa kysymyksissä saavutetun edistyksen osalta. Tehokkaassa sukupuolisensitiivisessä seurannassa ja arvioinnissa on oltava sekä laadullisia että määrällisiä tietoja joilla mitataan vaikutusta sukupuolten välisiin suhteisiin. Ilman riittäviä tietoja on erittäin vaikeaa tehdä tarkoituksenmukaista analyysia vaikutuksesta sukupuolten tasa-arvoon. Tämä tarkoittaa myös, että kaikki tiedot on vähintään kerättävä, esitettävä ja analysoitava sukupuolen mukaan jaoteltuna.