Description

akademski, navadno interdisciplinarni pristop k analizi položajev žensk in moških ter odnosov med spoloma in vidik spolov v vseh drugih disciplinah

Additional notes and information

.