Description

akademický, zvyčajne interdisciplinárny prístup k analýze situácie žien a mužov a rodových vzťahov, ako aj rodovej dimenzii všetkých ostatných disciplín