Description

akademisk, oftast tvärvetenskaplig, ansats för att analysera kvinnors och mäns situationer och könsrelationer samt genusdimensionen inom alla andra discipliner