Description

Академичен, обикновено интердисциплинарен подход за анализ на положението на жените и мъжете и социалните отношения между половете, както и социалното измерение на пола във всички други дисциплини.