Description

akademisk, almindeligvis tværfaglig tilgang i forbindelse med analyser af kvinders og mænds situation og kønsrelationer samt kønsdimensionen inden for alle andre discipliner