Description

Родна анализа је критичко испитивање како разлике у родним улогама, активностима, потребама, могућностима и правима/повластицама утичу на жене, мушкарце, дјевојке и дјечаке у датој области, ситуацији или контексту. Родна анализа испитује односе између жена и мушкараца и ограничења с којима се суочавају у односу на друге у постизању родне равноправности у датој области политике, ситуацији или контексту. Анализа рода може се спровести на основу квалитативних информација и метода и/или на основу квантитативних података које пружају родне статистике