Description

Seksuaalinen identiteetti tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan; Seksuaalinen identiteetti sisältää monia eri ulottuvuuksia, kuten tunnistetut seksuaaliset tarpeet, seksuaaliset arvot, seksuaalisen toiminnan mieltymykset ja ilmaisun tavat, seksuaalisen suuntautumisen ja kumppaniin liittyvät seksuaaliset mieltymykset. Toinen osa seksuaalista identiteettiä on sosiaalinen seksuaalinen identiteetti, jossa tärkeää on se, että ihminen kokee kuuluvansa ryhmään ja sen mukaiseen identiteettiin. Tämä on myös itsetunnon merkittävä osa. Seksuaalinen identiteetti vakiintuu vasta varhaisaikuisuudessa, mutta suurimmalla osalla on jonkinasteinen käsitys seksuaalisesta identiteetistään nuoruusikään mennessä.(Duodecim, Koulun terveyskirjasto, Sukupuolen moninaisuus ja seksuaalinen suuntautuneisuus, Tarja Santalahti5.9.2017, http://koulunterveyskirjasto.fi/aihe/seksi/seksuaalisuuden-monimuotoisu…)

Additional notes and information

Henkilö voi myös kieltäytyä määrittämästä seksuaalisuuttaan.