Description

osoba, která je přitahována k osobám jiného než svého vlastního pohlaví