Description

Сексуалност је централни аспект људског бића током живота и обухвата секс, родне идентитете и улоге, сексуалну оријентацију, еротичност, задовољство, интимност и репродукцију. Сексуалност се доживљава и изражава у мислима, фантазијама, жељама, вјеровањима, ставовима, вриједностима, понашањима, праксама, улогама и везама. Иако сексуалност може обухватити све ове димензије, не морају се све увијек искусити или изразити. На сексуалност утиче интеракција биолошких, психолошких, социјалних, економских, политичких, културних, етичких, правних, историјских, вјерских и духовних фактора.