Description

osrednji vidik človekove vseživljenjske izkušnje, ki vključuje biološki spol, družbeni spol, spolne identitete in vloge, spolno usmerjenost, erotiko, užitek, intimnost in razmnoževanje

Additional notes and information

Človek doživlja in izraža seksualnost v mislih, fantazijah, željah, prepričanjih, stališčih, vrednotah, vedenju, praksah, vlogah in odnosih. Spolnost sicer lahko vključuje vse omenjene razsežnosti, čeprav človek ne izkusi ali izrazi vseh. Na seksualnost vpliva vzajemno delovanje bioloških, psiholoških, družbenih, ekonomskih, političnih, kulturnih, etičnih, pravnih, zgodovinskih, verskih in duhovnih dejavnikov.