Description

способноста на секое лице да чувствува длабоки емоции, приврзаност и сексуална привлечност кон поединци со различен род, ист род или со повеќе од еден род, и да стапува во интимни и сексуални односи со нив